Nieuws

Projectoproep volkstuinen 2016

2 juni 2016 - Minister Schauvliege trekt in 2016 een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.
Vanaf begin juni tot 18 september kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij projectvoorstellen ingediend worden. Een jury zal de kwaliteit van de projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten. De projecten dienen een duurzaam karakter te hebben en mag bovendien gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen. Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.  Het accent van de oproep ligt dit jaar op jongeren en de welzijnssector.
Maar ook het duurzaam beheer van de volkstuinen is belangrijk. Daarom zal bij de selectie de manier waarop het charter “Zonder is gezonder”, de “Handleiding voor gemeenten voor de aanleg van een volkstuinpark” en de campagne “Gezond uit eigen grond” worden geïntegreerd in het project mee beoordeeld worden.

De projectoproep volkstuinen 2015 was een succes. In totaal werden 65 dossiers ingediend waarvan 30 projecten konden betoelaagd worden voor 350.000 euro. De belangstelling voor volkstuinen en gezonde voeding blijft groot. Daarom maakt Vlaams minister Joke Schauvliege ook in 2016 middelen vrij ter ondersteuning van volkstuinprojecten, hetzij om een bestaande volkstuin uit te breiden, hetzij om een nieuwe tuin aan te leggen.

Ben je een organisatie, overheidsinstantie of buurtcomité die met het idee speelt een volkstuinpark op te richten? Contacteer dan Tuinhier! 

Een volkstuinproject opstarten is namelijk niet eenvoudig. Er komt veel papierwerk bij kijken en organisatorisch moet er ook veel geregeld worden. Door al dat werk zie je vaak het bos niet door de bomen. Heeft uw project nood aan advies en begeleiding?

Tuinhier is uw ideale partner!

Tuinhier is een organisatie met 25.000 leden. Het is de grootste vereniging van tuinliefhebbers in Vlaanderen.

Tuinhier wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen. Daarnaast willen we het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

Onze projectcoördinator verschaft advies en begeleiding voor het welslagen van uw tuinproject. Dit door het aanbieden van organisatorische en technische ondersteuning, daar waar nodig. Tuinhier zorgt dat deze begeleiding volledig op maat is.

Deze ondersteuning kan onder meer inhouden:

Stap 1: Organisatorisch advies

 •      Organisatorisch projectplan op maat;
 •      Financiering - en subsidie mogelijkheden
 •      Contractbepaling en reglementering
 •      Betrokkenheid met verschillende partijen
 •      Nazorg en teamvorming. 

Stap 2: Technisch advies

 •      Technisch advies van inrichting en infrastructuur
 •      Materiaalkeuze en aankooptips
 •      Bodemanalyse en bemestingsplan
 •      Beplanting- en zaaischema
 •      Hulp van onze lokale afdelingen.

Stap 3: Vorming

 •      Vorming op maat met een ruim aanbod;
 •      Erkende voordrachtgevers met kennis en expertise
 •      Praktijk- en theorie sessies op maat van het project
 •      Bevordering van de sociale cohesie binnen de groep.

 Wenst u meer informatie over onze diensten?

Neem gerust contact op:

   info@tuinhier.be

Projectoproep volkstuinen 2016
Projectoproep volkstuinen 2016

Nieuws archief

2017

2016

2015

2014

 • 40 volkstuinprojecten goedgekeurd vanuit projectoproep 2014 (10-12-2014)
  Lees verder...
 • Projectoproep 2014 - 53 projectvoorstellen vragen subsidie (08-10-2014)
  Lees verder...
 • Vijfjaarlijkse tentoonstelling Tuinhier Berlare. (09-07-2014)
  Lees verder...
 • Officiële opening volkstuinpark Bruggenbeemd (06-05-2014)
  Lees verder...

2013

 • 234.000 euro extra voor 20 hectare nieuwe volkstuinen (27-11-2013)
  Lees verder...
 • Community Gardening als methodiek voor gezondheidsbevordering (19-09-2013)
  Lees verder...
 • Minister-President Kris Peeters keurt 25 volkstuinprojecten goed voor subsidie. (30-07-2013)
  Lees verder...
 • Verplichte bodemanalyse volgens mestdecreet voor volkstuinparken groter dan 2 hectare. (19-07-2013)
  Lees verder...
 • Subsidieoproep Oost-Vlaams Scheldelandschapspark (17-07-2013)
  Lees verder...
 • Nieuwe regels voor gebruik van pesticiden. (09-07-2013)
  Lees verder...
 • Laat mensen schitteren! (03-07-2013)
  Lees verder...

2012

banners die zich boven de logo's bevinden banners die zich boven de logo's bevinden
provincie antwerpen oost-vlaanderen west-vlaanderen vlaams-brabant provincie limburg Vlaanderen