Nieuws

Nieuw beleidplan voor vzw Tuinhier

Het beleidsplan, dat vzw De Vlaamse Volkstuin Werk van den Akker in 2009 opstelde voor de periode 2010-2015, is reeds in grote mate gerealiseerd. Een naamswissel later en met het oog op de toekomst, heeft vzw Tuinhier een nieuw beleidsplan uitgewerkt voor de volgende 4 jaar, 2016-2020. Op basis van haar visie en na een grondige analyse van de voorbije jaren formuleert Tuinhier 7 strategische en 21 operationele doelstellingen. 
In een eerste hoofdstuk van dit beleidsplan wordt uitvoerig ingegaan op de methodiek en aanpak bij de totstandkoming van dit plan. De missie die Tuinhier hanteert staat duidelijk geformuleerd.
In hoofdstuk twee wordt weergegeven hoe de gegevensverzameling tot stand is gekomen. We keken daarbij terug op wat er in de voorbije periode, 2010-2015, is gerealiseerd en vroegen input van interne en externe stakeholders. Voorts keken we welke sociologiscge, economische, technologische en politieke kansen of bedreigingen er voor onze vereniging liggen.  
In hoofdstuk drie formuleert Tuinhier zeven beleidsopties die haar activiteiten richting zullen geven in de vier jaren die op ons afkomen. 
Hoofdstuk vier toont hoe die grote beleidslijnen concreet vorm zullen krijgen via strategische en operationele doelstellingen. Daarbij is telkens het SMART-principe gevolgd: specifieke maatregelen, die meetbaar, aanvaardbaar en realistisch zijn en in een welbepaald tijdschema zullen worden uitgevoerd en tot resultaat leiden. 
Het vijfde hoofdstuk reikt de financiële data aan, die de voorgestelde maatregelen behelzen. 
Het zesde en afsluitende hoofdstuk geeft aan hoe onze vereniging zich verhoudt ten aanzien van de door het decreet vastgelegde beoordelingselementen. 
Concreet wil Tuinhier:
 • de sociaal-culturele werking optimaliseren
 • de tevredenheid van haar doelgroep/leden verhogen
 • samenwerking op landelijk en Europees niveau versterken
 • de interne en externe communicatie verstevigen
 • de interne werking optimaliseren
 • het medewerkersbeleid bestendigen
 • het ICT-beleid concretiseren
Verleden en toekomst komen in dit beleidsplan samen en dit toont aan hoe Tuinhier een reeds decennialang volvoerde missie telkens opnieuw wil vertalen in geactualiseerde doelstellingen en acties. 
We willen daarom iedere vrijwilliger bedanken die dit plan mee tot stand hielp komen voor hun inzicht, input en kritische blik. 
Nieuw beleidplan voor vzw Tuinhier

Nieuws archief

2017

2016

2015

2014

 • 40 volkstuinprojecten goedgekeurd vanuit projectoproep 2014 (10-12-2014)
  Lees verder...
 • Projectoproep 2014 - 53 projectvoorstellen vragen subsidie (08-10-2014)
  Lees verder...
 • Vijfjaarlijkse tentoonstelling Tuinhier Berlare. (09-07-2014)
  Lees verder...
 • Officiële opening volkstuinpark Bruggenbeemd (06-05-2014)
  Lees verder...

2013

 • 234.000 euro extra voor 20 hectare nieuwe volkstuinen (27-11-2013)
  Lees verder...
 • Community Gardening als methodiek voor gezondheidsbevordering (19-09-2013)
  Lees verder...
 • Minister-President Kris Peeters keurt 25 volkstuinprojecten goed voor subsidie. (30-07-2013)
  Lees verder...
 • Verplichte bodemanalyse volgens mestdecreet voor volkstuinparken groter dan 2 hectare. (19-07-2013)
  Lees verder...
 • Subsidieoproep Oost-Vlaams Scheldelandschapspark (17-07-2013)
  Lees verder...
 • Nieuwe regels voor gebruik van pesticiden. (09-07-2013)
  Lees verder...
 • Laat mensen schitteren! (03-07-2013)
  Lees verder...

2012

banners die zich boven de logo's bevinden banners die zich boven de logo's bevinden
provincie antwerpen oost-vlaanderen west-vlaanderen vlaams-brabant provincie limburg Vlaanderen